Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Tradiție și performanță

Domeniul de doctorat Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Programul de studii de doctorat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală este încadrat în Ramura de Știință Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, Domeniul fundamental Științe Inginerești.

Domeniul de doctorat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală a fost înființat în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4938/12.08.2016 și este parte a Școlii Doctorale de Științe Fundamentale și Inginerești.

Studiile de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, corespunzător sistemului Bologna, și sunt organizate în cadrul universităţilor care au calitatea de Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

Image

Noutăți Octombrie 2022

1
06.10.2022, ora 12,00, Susținerea publică a tezei cu titlul „Cercetări privind influența variabilității climatice asupra condițiilor de producție agricolă din România”, Doctorand Boboc Mădălina Georgiana, Coordonator științific Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. Stanciu Silvius.
Locație: Sala Senatului, Clădirea Rectoratului, Str. Domneasca nr 47.

Noutăți Iulie 2021

1
22.07.2021, ora 11,00 - 14,00 - Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul ”Cercetări privind impactul schemelor de plată asupra producției agricole din Județul Galați”, Doctorand Marius Daniel Nicula, Coordonator științific prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius Stanciu.
Locație: Sala Senatului, Clădirea Rectoratului, Str. Domnească nr. 47, Galați
2
23.07.2021, ora 10,00, Susținerea examenului de admitere la doctorat, Domeniul IMADR
Locație - Sala U80, Clădirea Rectoratului, Str. Domnească nr. 47

Conducători de doctorat

Stanciu Silvius
Stanciu SilviusProf. univ. dr. ec. dr. ing. habil. silvius.stanciu@ugal.ro
Buhociu Florin Marian
Buhociu Florin MarianProf. univ. dr. habil. ec.florin.buhociu@ugal.ro
Turek-Rahoveanu Maria-Magdalena
Turek-Rahoveanu Maria-MagdalenaProf. univ. dr. habil. ec.magdalena.turek@ugal.ro
Zugravu Adrian
Zugravu AdrianProf. univ. dr. habil. ec.adrian.zugravu@ugal.ro
Image

Misiune


Misiunea programului de doctorat este de a sprijini formarea de specialişti de înaltă calificare în producția agroalimentară, agroturism și dezvoltarea rurală, în vederea optimizării utilizării resurselor naturale, dezvoltării producției agroalimentare și creșterii securității alimentare la nivel național.

Strategiile pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar din România pe termen mediu și lung sunt în concordanță cu Politica Agricolă Comună și vizează valorificarea inteligentă și durabilă a resurselor agroalimentare, fiind corelate cu angajamentul României în cadrul Uniunii Europene.

Strategia de dezvoltare rurală a României se înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare rurală propus de Uniunea Europeană prin strategia Europa 2020.

Temele de cercetare doctorală propuse în cadrul domeniului de doctorat IMADR sunt corelate cu politicile naționale în domeniul agroalimentar și vizează creșterea securității alimentare naționale, prin dezvoltarea unor strategii privind optimizarea producției agricole, adaptarea sectorului agricol național la modificările climatice, măsuri de promovare a producției agroalimentare naționale, creșterea calității și siguranței alimentelor pe filiera agroalimentară.

Politica de dezvoltare rurală europeană reprezintă cel de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune. Dezvoltarea și bunăstarea mediului rural constituie o bază a dezvoltării economiei României, având în vedere ponderea acestuia la nivel național. Prin politica de dezvoltare rurală sunt vizate dezvoltarea și sprijinul zonelor rurale, pentru a face față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu caracteristice contextului economic actual.

DoctoranziiȘcolii Doctorale de Științe fundamentale și inginereștiȘcolii Doctorale de Științe fundamentale și inginereștiDomeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil.
Silvius Stanciu

  Detalii

  Prof. univ. dr. habil. ec.
  Florin Marian Buhociu

   Detalii

   Prof. univ. dr. habil. ec.
   Maria Magdalena Turek-Rahoveanu

    Detalii

    Prof. univ. dr. habil. ec.
    Adrian Zugravu

     Detalii
     0
     Vizitatori
     0
     Doctoranzi UDJG
     0
     Doctoranzi IMADR
     0
     Teze de doctorat susținute